1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij doen dan ook ons best om ervoor te zorgen dat we deze gegevens met grote zorg verwerken en beschermen. Hiervoor volgen wij de regels van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Deze beleidsverklaring is van toepassing voor de gegevens die verwerkt worden door BV Evenementen, Grote Markt 8, 9300 Aalst, de verwerkingsverantwoordelijke, waarvan u de contactgegevens terugvindt onder punt 12.
De specifieke manier waarop we met uw gegevens omgaan zal evenwel ook afhangen van de relatie die we met u hebben.

 1. Verwerking van de gegevens die we van u ontvangen

De persoonsgegevens die we gebruiken hebt u ons zelf meegedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of door een bestelling via onze website. Dit kan onder meer door het invullen van een wedstrijdformulier of contactformulier, het inschrijven op een promotie, het sturen van berichten via social media, ons te contacteren via mail of telefoon of de vraag tot contact op een netwerkevent.
Indien u een bestelling plaatst via onze webshop, hebt u via deze applicatie uw persoonsgegevens doorgegeven.
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de website en geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker.
Het staat u volledig vrij uw persoonlijke gegevens al dan niet aan ons mee te delen. Echter, u moet er zich bewust van zijn dat het verlenen van sommige diensten of het antwoorden op bepaalde verzoeken onmogelijk wordt wanneer u uw persoonlijke gegevens niet overmaakt en niet instemt met de verwerking ervan.

 1. Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens met als doel om u de service die u van ons verwacht (en dit zo persoonlijk mogelijk) te kunnen aanbieden, goederen te kunnen leveren, retourzendingen te behandelen en diverse informatieaanvragen te beantwoorden.
Indien u door het aanvinken van het relevante keuzevakje hebt aangegeven dat u hiervan graag op de hoogte wordt gehouden, bezorgen we u per e-mail informatie over nieuwtjes, verschillende aanbiedingen en promoties die u zouden kunnen interesseren.
Bij inschrijving voor een promotie of wedstrijd gebruiken we uw gegevens om de promotie of wedstrijd te kunnen uitvoeren en afwikkelen, en onder meer contact op te nemen met de deelnemers of winnaars.
De cookies die onze website gebruikt, worden ondermeer gebruikt om onze internetdienstverlening te verbeteren.

 1. Gegevens die we gebruiken en bijhouden

Via het contactformulier op onze website bekomen we uw e-mail-adres. Afhankelijk van het doel van de verwerking verzamelen we ook uw naam, familienaam, bedrijf, adres, telefoonnummer en/of GSM-nummer.
Sommige gegevens zullen verzameld worden door middel van cookies.
We verzoeken u om geen gegevens te verstrekken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch genetische gegevens of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie toch verstrekt, betekent dit dat u instemt met het gebruik van deze informatie voor de doeleinden waartoe u deze hebt verstrekt.

 1. Mededeling aan derden

De persoonsgegevens die u ons bezorgt, worden nooit verkocht aan derden voor commerciële doeleinden. In principe worden uw gegevens enkel gebruikt binnen de organisatie van Kerstmarkt Aalst. Bepaalde persoonsgegevens zullen evenwel worden gedeeld met derde dienstverleners die deze zullen verwerken, zoals onze partners waarmee we de activiteiten organiseren. De gegevens kunnen eveneens gedeeld worden met:

 • derden voor de doeleinden waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven; en
 • derden die aan u diensten verschaffen volgens onze instructies (zoals onder meer post- en koerierdiensten voor het leveren van de gewonnen prijzen en gekochte goederen), voor zover deze ons bevestigd hebben dat zij de AVG naleven; en
 • derden waarbij dit ons wordt opgelegd door een wet of andere regelgeving, door een juridische procedure of door een overheid of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak.
  Tenslotte zullen wij het recht hebben de gegevens te delen als wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.
 1. Bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een klantenbestand, beheerd door Kerstmarkt Aalst. De persoonsgegevens van zakelijke contacten zullen bewaard blijven zolang de zakenrelatie loopt.
Alle persoonsgegevens worden in principe slechts bewaard zolang als nodig voor het vooropgestelde doel. Onze bewaartermijnen voor deze gegevens zijn afhankelijk van het doel van uw verzoek. Hou er rekening mee dat een langere bewaartermijn noodzakelijk kan zijn omwille van een wet of andere regelgeving, een juridische procedure of een overheidsverzoek of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak.
U heeft steeds de toestemming moeten geven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden, door uit te schrijven op een ontvangen mail of door Kerstmarkt Aalst rechtstreeks te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder 12.
De persoonsgegevens die u ons verstrekt met het specifieke oog op een promotie of wedstrijd, zullen na de afronding ervan verwijderd worden, behalve indien er een andere grond bestaat om deze verder te verwerken (bv. ook na afloop van de wedstrijd waaraan u deelnam, zullen we uw e-mailadres blijven gebruiken om u de nieuwsbrief te bezorgen waarvoor u zich inschreef).

 1. Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt. U beschikt eveneens over het recht om uw gegevens te laten schrappen, het gebruik ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, in de gevallen en onder de voorwaarden van de AVG. Het stopzetten van nieuwsbrieven kan door het uitschrijven waartoe de mogelijkheid is voorzien bij elke nieuwsbrief. U kan evenwel geen bezwaar maken tegen een verwerking indien deze noodzakelijk is voor het vervullen van contractuele verplichtingen.
Indien er iets mis zou lopen contacteer ons dan zo snel mogelijk zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken. U beschikt evenwel ook steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nl). Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be
U kan uw rechten kosteloos uitoefenen door uw verzoek te sturen naar het e-mailadres of postadres opgenomen in punt 12. We kunnen u, naar aanleiding van uw verzoek, vragen om ons een kopie van uw identiteitskaart omwille van verificatieredenen te bezorgen.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Kerstmarkt Aalst heeft gepaste redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden. U begrijpt dat wij echter geen enkele garantie kunnen bieden inzake de gehele onmogelijkheid van een gegevenslek, ondanks het feit dat we ons best doen om dit te vermijden.
In geen geval kan Kerstmarkt Aalst aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 1. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 1. Andere websites

Wij waarschuwen u dat onze website links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites kan bevatten, die niet gecontroleerd of beheerd worden door Kerstmarkt Aalst en op dewelke dit privacybeleid niet van toepassing is. Die websites hebben eigen privacy- en cookie-bepalingen, die u aandachtig moet lezen als u hiernaar doorklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens door deze derden en kunnen hiervoor dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Hou er wel rekening mee dat de privacy- en cookie-bepalingen van deze derden ook regelmatig kunnen wijzigen.

 1. Minderjarigen onder 16 jaar

Wij zullen nooit bewust handelen met, noch gegevens verzamelen of verwerken van minderjarigen onder 16 jaar, zonder de toestemming van een ouder of voogd. Indien Kerstmarkt Aalst toch onbewust en te goeder trouw deze gegevens heeft opgeslagen of gebruikt, zullen we deze verwijderen zo snel als mogelijk nadat we op de hoogte zijn gebracht.

 1. Contact

Hebt u nog vragen of wilt u graag meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens ?
Kerstmarkt Aalst / BV Evenementen
Grote Markt 8
9300 Aalst
kerstmarktaalst@gmail.com

 1. Wijzigingen

Het privacybeleid van Kerstmarkt Aalst is voor het laatst gewijzigd in november 2022. Om u de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden zullen wij dit privacybeleid regelmatig bijwerken zodat dit steeds correct informeert over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We raden u dan ook aan om dit privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.